Ryhmämoodi

Ryhmämoodi voi olla yksi kolmesta tasosta:

  • Ei ryhmiä - ei ole alaryhmiä, kaikki ovat osa yhtä isoa yhteisöä.
  • Erilliset ryhmät - jokainen ryhmä voi nähdä ainoastaan oman ryhmänsä, muut ovat näkymättömiä
  • Näkyvät ryhmät - jokainen työskentelee omassa ryhmässään, mutta voi nähdä myös muut ryhmät

Ryhmämoodi voidaan määritellä kahdella tasolla:

1. Kurssi taso

Ryhmämoodi, joka on määritelty kurssitasolla, on oletus moodi kaikille toiminnoille kurssin sisässä

2. Aktiviteetti tasolla

Jokainen aktiviteetti joka tukee ryhmää voi myös määritellä oman ryhmänsä moodin. Jos kurssi on asetettu "pakoitetut ryhmät":iin, asetukset eri aktiteeteille jätetään huomiotta.

 

Kaikkien ohje-tiedostojen hakemisto

 
Grafex Oppivirta