Aktiviteettimoduulit

Moodle tarjoaa erilaisia aktiviteettimoduleita, joita voit käyttää kurssillasi.


Aineisto

  Aineistot ovat sisältöä: tietoa, jonka opettaja haluaa tuoda kurssille. Aineistot voivat olla valmiita tiedostoja, jotka on ladattu kurssin palvelimelle, suoraan Moodlessa muokattuja tiedostoja tai ulkoisia verkkosivuja jotka esitetään kurssin osana.


Chat eli reaaliaikainen keskustelu

Chat-moduuli antaa osallistujien käydä reaaliaikaista keskustelua verkon ylitse. Tämä on hyvä tapa oppia ymmärtämään toisiaan ja aihetta josta keskustellaan. Chat huoneiden käytäminen poikkeaa paljon keskustelualueesta jolla keskustelu on viiveellistä. Chat moduuli sisältää ominaisuuksia keskustelunaiheiden hallintaan ja näyttämiseen.


Keskustelualue

  Tämä työkalu saattaa olla kaikkein tärkein - suurin osa kurssin keskusteluista tapahtuu täällä. Keskustelualueita voi rakentaa useilla eri tavoilla ja niihin voi lisätä vertaisarvioinnin. Viestit voivat olla eri tiedostotyyppejä ja niissä voi olla mukana liitteitä. Jos osallistuja tilaa keskustelupalstan, hän saa kopiot kaikista uusista viesteistä sähköpostiinsa. Opettaja voi myös halutessaan pakottaa kaikki osallistujat tilamaan tietyt keskustelupalstat.


Otsikko

  Tämä ei ole todellinen aktiviteetti- tämä on valeaktivitetti joka sallii sinun syöttää tekstiä ja kuvia muiden toimintojen sekaan kurssisivulla.


 Palaute

  Whith this module you can create individual surveys for your students.


Valinta

Valinta on yksinkertainen moduuli: opettaja tekee kysymyksen ja antaa siihen useita vastausvaihtoehtoja. Se voi toimia kyselynä, jolla selvitetään oppilaiden ajatuksia sen hetkisestä aiheesta, antaa luokan äänestää kurssin suuntauksesta, tai kerätä tutkimustietoa.


Wiki

  Wikin avulla voidaan selaimen kautta yhteiskirjoittaa dokumentteja yksinkertaista kuvauskieltä käyttäen.

  "Wiki wiki" tarkoittaa "supernopeaa" havajin kielellä, ja juuri sivujen luonnin ja päivittämisen nopeus on yksi wikiteknologian tärkeimmistä tekijöistä. Muutoksia ei yleensä arvioida ennen kuin ne hyväksytään ja useimmat wikit ovat kaikille avoimia, tai ainakin niille henkilöille, jotka pääsevät wikipalvelimelle.

  Moodlen Wiki-moduuli tarjoaa osallistujille mahdollisuuden työskennellä yhdessä verkkosivuilla lisätäkseen, laajentaakseen ja muuttaakseen niiden sisältöjä. Vanhoja versioita ei tuhota ja ja ne voidaan palauttaa.

  Tämä moduuli perustuu Erfurt Wikiin.

Kaikkien ohje-tiedostojen hakemisto

 
Grafex Oppivirta