Kuinka käytän Wikiä?

Moodlen wiki perustuu ErfurtWikiin, joka on toteutus WikiWikiWeb hypertekstisysteemistä. Se mahdollistaa yksinkertaisen yhteiskirjoittamisen ja verkkosivujen luomisen.

 • opi luomaan sivuja
 • napsauta tai valitse "Muokkaa tätä sivua" alasvetovalikosta sivun sisällön muuttamiseen
 • muokkaa sivuja käyttämällä Wikin kuvauskieltä tai HTML:ää (jos wikiin on mahdollistettu se vaihtoehto)
 • etsi sivuilta tai mene Uusien sivujen listaan
 • tutustu listoihin Eniten katsotuista sivuista, Eniten muokatuista sivuista ja Viimeaikoina Päivitetyistä sivuista

Luo sivuja:
Voit luoda sivun nimeämällä sen olemassaolevan sivun tekstissä. Wikisivu nimetään käyttämällä ns. KameliKirjasimia tai liittämällä sivun nimi hakasulkeiden sisään( [] ).

Esimerkiksi:

 • MinunWikiSivuni (KameliKirjasimet)
 • [Minun Wiki Sivuni] (hakasulkeiden sisällä)

Tekstin, jolle on annettu wikisivunimi, perään tulee '?' -merkki. Napsauttamalla '?' -merkkiä avautuu sivun muokkaustila. Kirjota teksti, tallenna, ja sinulla on uusi wikisivu.

Wikin kuvauskieli:
Sivuja voi Wikin sisällä muokata helposti wikin kuvauskielen avulla.

Kappaleet

 • erilliset kappaleet tekstin sisään tyhjillä riveillä erotettuina
 • rivinvaihto saadaan aikaiseksi kolmea prosenttimerkiä %%% käyttämällä
 • teksti sisennetään laittamalla välilyöntejä tai sarkainmerkkejä ennen sisennettävää tekstiä

!! Otsikot

 • huutomerkki ! rivin alussa luo pienen otsikon
 • !! keskikokoisen
 • !!! ison otsikon

Tyylit

 • jos tekstiä halutaan korostaa se laitetaan kahden heittomerkin väliin '' (yleensä näkyy kursivoituna)
 • teksti lihavoidaan kahdella alleviivauksella __ (tai kahden tähtimerkin väliin laitettuna **)
 • tekstiä voi suurentaa laittamalla sen kahden ristikkomerkin väliin ##
 • samoin tekstiä voi pienentää käyttämällä merkkejä "µµ"
 • konekirjoitusta muistuttavaa tekstiä saa aikaiseksi laittamalla tekstin kahden yhtäsuuruusmerkin väliin ==

Luettelo

 • luettelo aloitetaan laittamalla rivin alkuun tähtimerkki *
 • numeroitu luettelo luodaan käyttämällä ristikkomerkkiä #
  1. alaluetteloita voi myös luoda
  2. luettelon muut kohdat aloitetaan samalla tavalla merkkejä * tai # käyttäen

HyperLinkit

 • lisää KameliKirjasimilla WikiSana tekstiin uuden HyperLinkin luomiseksi
 • HyperLinkin voi myös luoda laittamalla sanoja hakasulkeiden sisään
 • internet-osoitteet (jotka alkavat http://) kuten http://www.esimerkki.com/ tekstin joukossa muutetaan linkeiksi automaattisesti
 • verkko-osoite tai wikilinkki voidaan liittää hakasulkeiden sisään [Moodle] ja sille voi antaa näppärästi nimen käyttämällä lainausmerkkejä " " tai putkimerkkiä |
  • [otsikko | http://esimerkki.com]
  • [WikiSana "otsikko"] or ["Otsikko" WikiLinkki]
 • jos WikiSanasta tai !http://osoiteesta (tai [mistään] hakasulkeissa olevasta) ei haluta HyperLinkkiä, sen eteen on laitettava huutomerkki ! tai tilde ~
  • !EiHyperLinkkiä, ~EiHyperLinkkiä/li>
  • ![ei hyperlinkkiä], !!http://eilinkkiä.org/

Taulukoita käyttämällä | merkkiä

liittämällä asioita ajatusviivalla toisiinsa
voi luoda taulukon
selaimet yleensä jättävät puuttuvat solut näyttämättä

Ennen taulukkoa ja sen jälkeen on laitettava tyhjä rivi, jotta taulukko eroaa muusta tekstistä omaksi kappaleekseen.

Kuvat

 • kuva liitetään sivulle kirjoittamalla sen absoluuttinen www-osoite hakasulkuihin, esimerkiksi [http://www.esimerkki.com/kuvat/valokuva.png]
 • toinen vaihtoehto on käyttää KuvanLähetys-funktiota.

Lisätietoja

Wiki kuvauskielessä on muitakin vaihtoehtoja. Lisätietoja tarjolla: Erfurt Wiki Homepage.

Lamelikirjasimet:
Kamelikirjasimet kuvailevat miltä WikiSanat näyttävät. Jos useampia sanoja pitää liittää yhteen, ne liitetään ilman välilyöntejä ja sanavälit ilmaistaan kirjasinkoon muutoksilla. Isot ja pienet kirjaimet yhdessä muistuttavat kamelin kyttyröitä.

Tästä sanojen linkitysmenetelmästä käytetään myös termiä sekakastikirjaimet.

Kielipuritaanit eivät pidä wikiläisistä tämän nimeämistavan vuoksi, mutta sen käyttö on hyvin tavallista tietokonemaailmassa ja useimmat ohjelmoijat tuntevat tavan.

Kaikkien ohje-tiedostojen hakemisto

 
Grafex Oppivirta