Wikin käyttö


Wiki on ympäristö, jossa voidaan luoda verkkosivuja yhdessä. Sen periaatteet ovat yksinkertaiset.

 • Teksti kirjoitetaan ja tallennetaan
 • Myöhemmin joku muu lukee tekstin ja voi keksiä siihen lisäyksiä ja korjauksia. Valitsemalla "Muokkaa" -toiminnon, hän voi tehdä muutoksia sivulle.
 • Uuden version tallennuksen jälkeen muutokset ovat kaikkien nähtävissä.


Wikin avulla on myös helppo lisätä sivuja tai luoda linkkejä jo olemassaoleville sivuille.

 • Linkki luodaan käyttämällä WikiSanaa. WikiSana on yksi sana, jossa on ainakin kaksi isoa kirjainta. Jos samanniminen sivu on jo olemassa, siihen luodaan automaattisesti linkki, ja jos sivua ei vielä ole, sen nimen perään tulee kysymysmerkki.
 • Kysymysmerkkiä napsauttamalla esiin aukeaa uusi (wikinimellä nimetty) sivu, joka on valmis muokattavaksi.Wikimuotoilun sääntöjä

Kappaleet

 • tekstin sisällä kappaleet erotetaan tyhjillä riveillä
 • kolmella prosenttimerkillä %%% voi pakottaa rivinvaihdon
 • tekstin voi sisentää välilyönneillä tai tabulaattorilla

!! Otsikot

 • huutomerkki ! rivin alussa luo pienen otsikon
 • !! keskikokoisen
 • !!! ison otsikon

Text style

 • jos tekstiä halutaan korostaa se laitetaan kahden heittomerkin väliin ' ' (yleensä näkyy kursivoituna)
 • teksti lihavoidaan kahdella alleviivauksella __ (tai kahden tähtimerkin väliin laitettuna **)
 • tekstiä voi suurentaa laittamalla sen kahden ristikkomerkin väliin ##
 • samoin tekstiä voi pienentää käyttämällä merkkejä "µµ"
 • konekirjoitusta muistuttavaa tekstiä saa aikaiseksi laittamalla tekstin kahden yhtäsuuruusmerkin väliin ==

Luettelo

 • luettelo aloitetaan laittamalla rivin alkuun tähtimerkki *
 • numeroitu luettelo luodaan käyttämällä ristikkomerkkiä #
  1. alaluetteloita voi myös luoda
  2. luettelon muut kohdat aloitetaan samalla tavalla merkkejä * tai # käyttäen

HyperLinnkit

 • lisää WikiSana tekstiin uuden HyperLinkin luomiseksi
 • HyperLinkin voi myös luoda laittamalla sanoja [hakasulkeiden sisään]. Näin voi WikiWikiWebiin luoda linkin, jonka nimi ei ole Wikisana.
 • internet-osoitteet (jotka alkavat http://) kuten http://www.esimerkki.com/ tekstin joukossa muutetaan automaagisesti linkeiksi
 • verkko-osoite tai wikilinkki voidaan liittää hakasulkeiden sisään [Moodle] ja sille voi antaa näppärästi nimen käyttämällä lainausmerkkejä " " tai putkimerkkiä |
  • [otsikko | http://esimerkki.com]
  • [WikiSana "otsikko"] or ["Otsikko" WikiLinkki]
 • jos WikiSanasta tai !http://osoiteesta (tai [mistään] hakasulkeissa olevasta) ei haluta HyperLinkkiä, sen eteen on laitettava huutomerkki ! tai tilde ~
  • !EiHyperLinkkiä ~EiHyperLInkkiä/li>
  • ![ei hyperlinkkiä], !http://eilinkkiä.org/

Taulukoita käyttämällä | merkkiä

| liittämällä | asioita ajatusviivalla | toisiinsa |
| voi luoda | taulukon |
| selaimet yleensä | jättävät puuttuvat solut | näyttämättä|

Ennen taulukkoa ja sen jälkeen on laitettava tyhjä rivi, jotta taulukko eroaa muusta tekstistä omaksi kappaleekseen.

Kuvat

 • kuva liitetään sivulle kirjoittamalla sen absoluuttinen www-osoite hakasulkuihin, esimerkiksi [http://www.esimerkki.com/kuvat/valokuva.png]
 • toinen vaihtoehto on käyttää KuvanLähetys-funktiota.

Lisätietoja

Wiki kuvauskielessä on muitakin vaihtoehtoja. Lisätietoja tarjolla: Erfurt Wiki Homepage.

Kaikkien ohje-tiedostojen hakemisto

 
Grafex Oppivirta